رفتن به نوشته‌ها

ماه: فوریه 2022

سال 1401 در طراحی سایت ایرانی چه رخ می دهد ؟

همه ما می دونیم که در طراحی سایت باید استاندارد بودن و زیبایی رو همیشه در نظر بگیریم.

یعنی مراقب باشیم طراحی که انجام می دهیم هم از نظر بصری زیبا باشه و هم از نظر کد های استاندارد کاملا بهینه و حرفه ای نوشته شده باشد.

سال 1401 در طراحی سایت ایرانی چه رخ می دهد ؟

اینکه چه اتفاقی در سال 1401 در طراحی سایت ایرانی رخ می دهد موردی است که جون درباره آینده صحبت می شود خیلی مشخص و دقیق نیست و نمی توانیم ارزیابی دقیق و هوشمندی داشته باشیم.